Rutebyggerworkshop #10: Rutebyg Basis
Tidspunkt
01.09.2019 kl. 10.00 - 01.09.2019 kl. 17.00
Sted
NKK sektion 2 & 3
Beskrivelse
Rutebyggerworkshoppen #10 bliver noget særligt!

I stedet for at afholde en af de gængse, åbne, én-dags rutebygger workshops, så laver vi en udviddet to-dags rutebyggeruddannelse for særligt interesserede og engagerede.

Niveauet for uddannelsen bliver svarende til Dansk Klatreforbunds Rutebyg Basis og bliver afholdt af Mikkel Exner.

Det er et krav for at deltage, at man har en vis erfaring som rutebygger og har været aktiv på flere workshops.
Uddannelsen er gratis med en forhåbning om, at man giver tilbage til klubben ved selv at afholde fremtidige workshops - der er endda forplejning begge dage!

Der er begrænsede pladser og vi forbeholder os derfor retten til at tilgode se medlemmer, der har vist engagement i klubbens rutebygning.

Uddannelsen kulminerer i en hyggeboulder på de nye problemer.
Nørrebro Klatreklub