Kickstart 

Kickstart er et gratis tilbud hver onsdag klokken 19-21 for medlemmer af NKK. Det er primært tiltænkt de der enten er nye i klubben, mangler en fast klatremakker, gerne vil have lidt tips og tricks fra mere erfarne klatrere eller bare savner lidt flere strukturerede aktiviteter i klubben. Alle er velkomne, uanset niveau og erfaring. Der er således ikke tale om decideret organiseret træning, men mere organiseret hygge omkring klatringen. Dette krydret med gode råd, tips og tricks samt diverse træningslege. Du kan følge med på Facebook-gruppen: NKK Kickstart din klatring. 
 
Trænere på Kickstart 
Der er en gruppe af aktive kickstarttrænere, der fordeler “vagterne” mellem sig og sørger for at der bliver afholdt kickstart hver onsdag. Der fordeles vagter på halvårlige trænermøder, og løbende i løbet af sæsonen.
Man behøver ikke været meget erfaren klatrer for at blive kickstarttræner da stemningen er afslappet, og nye trænere altid arbejder sammen med mindst én erfaren træner. Du behøver ikke være hardcore til cripms eller eliteklatre, det vigtigste er, at du har lyst og energi til at dele den viden du har, og til at sætte andre klatrere i gang med øvelser. Samtidig er det en oplagt mulighed for at udvide dit klatrenetværk og udvikle dig som klatrer. Klubben har løbende brug for kickstart-trænere: The More The Merrier :-)
Hvis du er interesseret i at blive kickstarttræner kan du snakke med en kickstarttræner, kontakte en af tovholderne eller melde dig ind i og skrive på facebookgruppen – NKK kickstart træner 0.2. 
 
Kickstart-tovholdere
Tovholderne sørger for at afholde trænermøder, rekruttere nye trænere samt sikre at alle kickstartvagter er besat.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rutebyggerudvalg

Boulderen

Udvalget for rutebygning i boulderen er ansvarlig for det organisatoriske omkring problemerne i hallen.
  • De er ofte en del af planlægning af boulder konkurrencer.
  • De står for kvalitetssikring, variation og generelt opsyn med problemer i hallen.
  • Sørger for at der er greb og udstyr til rådighed for medlemmer der gerne vil bygge problemer i hallen.

De planlægger og afholder grebvask, hyggeboulder og står for indkøb af greb og tilbehør til problembygning.

Kontakt ruteudvalget på Facebook eller skriv til rutebyggerne på nkkbyggeudvalg@gmail.com

I rutebyggerudvalget sidder: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Højvæg/BaNanna
 
Højvægsudvalget står for BaNanna Park og højvæggen i Nørrebrohallen. De faciliterer muligheden for at medlemmer kan bygge ruter på BaNanna, indkøb af nye greb samt planlægning og afholdelse af den årlige konkurrence,BaNanna Park Open. BaNanna Park Open er udgangspunktet for meget af udvalgets arbejde med at arrangere grebvask, hyre rutebyggere etc. BaNanna Park er Københavns bedste klatrevæg og danner rammen for mange klatreaftner med hygge og BBQ, et samlingspunkt på tvær af klatreklubber. Hvis du synes sportsklatring er fedt og har lyst til at sætte dit fingeraftryk -herunder arbejde for genåbning af BaNanna Park- så kontakt endelig udvalget. The More the Merrier :-) 
 
Hvad får du ud af det?
  • Medvirke til at genåbne BaNanna Park med stor betydning for mange.
  • Mulighed for at præge NKKs højvæg.
  • Udvide dit klatrenetværk. 
 
I rutebyggerudvalget sidder:
 
Frederik Grønlykke                 Johan Dalmeijer                     Andreas Taulow                     Thore Jürgensen
 
 
Festudvalg

I NKK vil vi meget gerne ses til fest og ballade. Vi har derfor tradition for at afholde to fester om året, men det vil altid være velkomment med flere!

  • Sommerfest – før eller efter sommerferien
  • Julefrokost

Vi har ikke et fast festudvalg, der sørger for at arrangere den ene fest efter den anden. I stedet har alle medlemmer i klubben mulighed for at engagere sig i planlægningen af en eller flere fester i løbet af året. Det er dermed en relativ let måde at bidrage til den gode klubånd.

Tovholder for festudvalget

Vi har i skrivende stund en tovholder, der fungerer som go-to personer ved planlægning af fester, Peter Svendsen. Han skal ind over den overordnede planlægning der vedrører økonomi, lokaler, dato, evt. koordinering med andre udvalg/arrangementer o.l. Han står desuden for i løbet af året, at skrive ud for at initiere planlægningen af en fest, hvis der endnu ikke er andre der taget initiativet. Han hjælper også med gode råd, praktisk erfaring og konkrete udfordringer.

Hvis du ønsker at deltage i planlægningen af en fest skal du kontakte nedenstående festtovholder. Hold dig ikke tilbage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Svendsen 

 

Turudvalg

I NKK vil vi gerne fremme adgangen til klatring på udendørs klippe – hvilket specielt kan være en udfordring for nye klatrere/medlemmer i klubben. Vi håber derfor at vi med tiden kan få lavet et udvalg der kan hjælpe med at arrangere klubture til klatredestinationer med f.eks. ruteklatring eller bouldering. Både dagsture og længere ture er velkomne. 

Tidligere planlægning af klubture har bestået i at finde en destination, tidspunkt og informere medlemmerne i klubben om dette samt information om typen af klatring, tranport- og overnatningsforhold samt andre praktiske ting.

Det er således turudvalgets opgave at tage initiativet til en fælles tur snarere end at planlægge hele turen for deltagerne.

NKK støtter officielle klubture økonomisk efter følgende retningslinjer:

  • nærliggende destinationer < 500 km, f.eks Kjuge, Bornholm, Göteborg – 100 kr./deltager
  • fjernereliggende destinationer > 500 km, f.eks Fontainbleau, Siurana, Magic Wood – 200 kr./deltager

Vi har i øjeblikket ikke en tovholder på turudvalget, men hvis du skulle have lyst til at være med til at planlægge en klubtur kan du f.eks. skrive ud på NKK’s facebookgruppe. Hold dig ikke tilbage  Man kan finde inspiration til klubture under menupunktet Klatresteder.

 

Træner/instruktør udvalget 

Trænere
 
Har du lyst til at være en del af trænerteamet til juniorholdene?

Vi mangler mindst 4 trænere, men kunne godt tænke os to-tre trænere mere, som kan afløse en gang imellem.
Trænerne planlægger selv undervisningen og fordeler opgaverne mellem sig. De planlægger den overordnede kursusrække, kursusgangenes indhold, problembygning, opvarmning m.m.

Holdene finder sted hver mandag i tidsrummet 16.30-18, og følger skoleåret (mere eller mindre). 

Man behøver ikke være professionel klatrer for at blive træner, men skal have klatret i nogen tid og have forståelse for grundlæggende teknik. Det er selvfølgelig en fordel, hvis du har undervist før, eller har taget trænerkursus.

Holdet er opdelt i børn (9-12 år) og juniorer (13-16 år). Der er plads til 30 deltagere på holdet - op til 15 på hver del.

Som træner får man godtgørelse på 125 kr. pr. undervisningstime med op til 5000 kr. om året. Man får også mulighed for at få betalt træner- og instruktøruddannelse.

Skriv til sekretariatet, hvis det har interesse. Skriv gerne lidt om dig selv, din klatreerfaring og motivation for at blive træner. Man skal også være velkommen til at tage kontakt, hvis man blot har spørgsmål.

 
Instruktører 
 
Du kan se klubbens mange trænere og instruktører under Instruktør i den øverste bjælke.