Kære medlemmer (English version below)

Herved indkalder bestyrelsen i Nørrebro Klatreklub til ordinær generalforsamling der afholdes torsdag d. 14. marts 2019 kl 19.00.

Generalforsamlingen finder sted i Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 Kbh N, i Loungen i boulderhallen.

Dagsorden:
- Valg af dirigent
- Valg af referent
- Formandens beretning
- Udvalgsformændenes beretninger
- Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
- Fremlæggelse af forslag til næste års aktiviteter, med budgetforslag
- Fastsættelse af det kommende årskontingent, eventuelle rabatordninger samt pris for dagskort
- Behandling af indkomne forslag
- Valg af 4-6 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter
- Valg af revisor samt suppleant
- Eventuelt

Alle medlemmer kan stille forslag. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden (formand@nkk.dk) senest syv dage før mødets afholdelse
Ønsker du at stille op til bestyrelsen, skal du være til stede på dagen, eller skal have skrevet en fuldmagt til en tilstedeværende. Vi opfordrer endvidere alle til at møde op og stille op til bestyrelsen for at få indflydelse på deres egen klub.

Beste hilsner,
Bestyrelsen

----

Dear member of NKK,

The board of NKK hereby call for the annual general meeting to take place on thursday the 14th of March, 2019, at 7PM (19:00)

The general meeting will take place at Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 Nørrebro, in the Lounge at NKK in the boulder gym.

Agenda
- Election of moderator
- Election of minutes taker
- Chair of the board’s report
- Reports from the chairs of committees
- Treasurer’s report of 2016 accounting for approval
- Presentation of suggested 2017 budget
- Decision on the coming membership fees, potential discount arrangements and the price for day tickets
- Incoming suggestions
- Election of 4-6 board members and 2 alternates
- Election of accountant and alternate
- Eventualities

All members can add suggestions. Any suggestion for the general meeting has to be send in writing to the chair of the board (formand@nkk.dk) seven days before the day of the meeting.
If you decide to run for a spot on the board, you either have to be present at the meeting, or bestow somebody present to represent your power by proxy.

Best regards
The board of NKK