---------- ENGLISH BELOW ----------

Kære NKK-medlemmer,

Det er med stolthed, at vi nu kan løfte sløret for vores nye rutebyggerstruktur, som vil træde i kraft søndag d. 3. marts kl. 10:00! For at højne kvaliteten og sikre en hurtigere udskiftning af problemer, har vi besluttet at arrangere faste byggedage hver 2. weekend. Disse byggedage vil samtidig fungere som en rutebyggerworkshop for interesserede medlemmer. Hver workshop vil blive varetaget af nogle af vores erfarne byggere (hvor flere af dem har været gennem Klatreforbundets Rutebyggeruddannelse), som vil sørge for, at der bliver skruet spændende problemer i alle sværhedsgrader. For at realisere dette, har vi hyret en gruppe af faste grebvaskere, som har til opgave at gøre væggen klar til byggedag, samt vaske vores snavsede greb.

Byggedagene vil følge et fast skema, hvor der roteres mellem vores 3 overordnede sektioner (se billede), begyndende med sektion 1. Hver byggedag vil efterlade min. 15 nye problemer i varierende sværhedsgrad.

I korte træk, vil der altså være gratis rutebyggerworkshop hver 2. weekend. Dette er en gylden mulighed for dig der enten ønsker at blive introduceret til rutebygning, gerne vil have udbygget din erfaring eller bare ønsker andre rutebyggere at sparre med. Vi opfordrer derfor alle interesserede medlemmer til at kigge forbi – uanset om du aldrig har bygget et problem før, eller har bygget i NKK flere år. Hvis du ikke gider at bygge, har vi også altid brug for engagerede testklatrere.

Vi glæder os til at bygge og hygge med jer!

Mvh
NKK Ruteudvalg

---------------------------------

Dear NKK members,

We are proud to present our new routesetting structure, which will set sail on Sunday 3 March at 10:00 AM. To heighten quality and secure a faster turnover of problems, we have decided to arrange regular routesetting days every 2nd weekend. These routesetting days will simultaneously act as routesetting workshops for interested members. Each workshop will be run by some of our experienced setters (many of them have been through the Danish Climbing Associations Routesetter Program), who will ensure exciting problems in all difficulties. For this structure to work we have hired a group of people to be in charge of cleaning the wall and climbing holds, prior to the routesetting days.

The routesetting days will follow a steady routine, where they will shift through our three main sections (see picture) starting with Section 1. Each workshop will leave at least 15 new problems in various grading.

To sum up, we will provide a free routesetting workshop every 2nd weekend. This is an excellent opportunity for anyone who wants introduction to the art of routesetting, gain a level or two in their setting skills or simply wants to spare with other setters. We therefore encourage all interested members to show up – whether you have never set a problem before or have been setting regularly in NKK for years. If you don’t feel like setting, dedicated test climbers are always needed.

We look forward to hang out and set with all of you!

Best regards
NKK routesetting committee