BaNanna Park Klatrevæggen
(English below)

I BaNanna Park på Nannasgade rejser sig en 14 meter høj udendørs klatreportal, der byder sine medlemmer på sportsklatring fra slab på ydersiden af tårnet til overhæng i taget. Der er til enhver tid ruter i niveauer fra 5. til 7. grad, dog flest mellem 6a-c. Væggen har plads til ca. 25 ruter, men antallet varierer.

Klatrevæggen er ejet af Københavns Kommune, men Nørrebro Klatreklub står for den daglige, klatremæssige drift. Dermed har NKK ansvaret for at sikre at klatrevæggen til enhver tid lever op til de gældende krav.
Det vil også sige, at hvis ikke vi i fællesskab lever op til reglerne,  kan BaNanna lukkes med øjeblikkelig virkning!
 
Vi skal alle leve op til De 3 Bud:
 • Du skal være uddannet medlem for at klatre! (du køber medlemskab her - hvis ikke du er NKK-medlem)
 • Du skal lukke væggen efter brug! (du kan finde en videoguide her)
 • Du skal påtale og anmelde utilsigtet brug! (send en mail til sekretariat@nkk.dk)

BaNanna Park Medlemskab

Et medlemskab af BaNanna Park er et medlemskab under NKK, som er pålagt nogle begrænsninger. Inden man køber medlemskab skal man gøre sig bekendt med vedtægterne og medlemsbetingelserne, men her er nogle vigtige punkter.

 • Et BaNanna Park medlemskab giver udelukkende adgang til BaNanna Park klatrevæggen - ikke til faciliteterne i Nørrebrohallen.
 • Et BaNanna Park medlemskab er ikke begrænset af medlemsloftet, der gør sig gældende for NKK.
 • Et BaNanna Park medlemskab er personligt, så husk at få eet til både dig og din sikringsmakker.

Ved indmeldelse får man adgang til koden, der åbner afspærringen ved væggen, så man selv kan åbne og lukke klatrevæggen. Koden bliver løbende skiftet og vil blive tilsendt til alle NKK og BaNanna Park medlemmer på deres klubmodul-mail. Den er også altid tilgængelig her på hjemmesiden på en medlemsside.

Socialt & Arrangementer

BaNanna Park er en levende voksenlegeplads, hvor man nemt kan møde andre klatrere og finde sig en sikringsmakker ved bare at møde op. Skulle du være bekymret for at gå forgæves, så tjek BaNannas facebook-side, hvor man (ud over at finde klatremakkere) kan se, hvad der kommer af konkurrencer eller grillaftener i den nærmeste fremtid eller genforenes med sine manglende quickdraws.

Udstyr & Certifikation

For at klatre på BaNanna skal man bruge sko, kalk, bremser, seler, en makker og alt, hvad man ellers forventer at bruge til rebklatring. Men der er især tre ting at være opmærksom på:

 • Væggen har faste hængere overalt med undtagelse af nederste boltrække, så man skal selv medbringe mindst en quickdraw hvis man foretrækker, at klippe første bolt. 
 • Da væggen er 14 m høj, siger det sig selv at et 30 m reb er nok på de lodrette linier, men også kun lige akkurat. Vi anbefaler derfor at bruge et 40 m reb, hvis man vil være sikker på at komme ned igen fra toppen af alle ruterne, især de overhængende ruter. 
 • For at klatre på BaNanna skal du have kendskab til brug af klatrevæg og klatrerelevant udstyr svarende til Kursus 2 i Dansk klatreforbunds kursusudbud.
 •  Rope solo/selvsikring er ikke tilladt på BaNanna! Vi anbefaler hellere at tage en tålmodig makker med, hvis du har planer om, at hænge længe på dit projekt.
BaNanna Park Climbing Wall

At BaNanna Park on Nannasgade a 14 meter tall outdoors climbing wall towers up and all the members are invited to a sports climbing party from the slabby part of the tower to the tough overhang on the bottom of the horseshoe. There are routes for everyone graded somewhere between 5 and 7, although with a large portion of 6a-c. Fully set, the wall offers around 25 routes, but there are usually around 18-22 routes set.

The owner of the wall is the City of Copenahgen, but NKK is in charge of the daily maintenance. Hence, NKK carries the responsibility to always live up to the rules governing climbing walls.
If we cannot follow the rules, BaNanna can be shut down with immediate effect! 
 
We must all live up to The 3 Commandments:
 • You have to be a trained member! (get your membership here - only applies if you're not a member of NKK)
 • You have to close the wall! (you can find a videoguide here)
 • You have to intervene with and report unintended use! (send an email to sekretariat@nkk.dk)

BaNanna Park Membership

A BaNanna Park membership is a membership under NKK with a few restrictions compared to the normal membership. Before you purchase a membership you must acquaint yourself with the membership terms and conditions, but here are a few important bullets.

 • The BaNanna Park membership grants access only to the BaNanna Park wall - not to the bouldering gym in Nørrebrohallen.
 • The BaNanna Park membership is not limited by the maximum capacity that has been placed on NKK.
 • A BaNanna Park membership is personal, so get one for you and your climbing buddy.

Once you purchase the membership you get access to the code that will allow you to unlock the tarp at the wall, so you can open and close the wall on your own. The code will be changed a few times a year and will be sent to all NKK and BaNanna Park members on their email adress registered to Klubmodul. It is also always available on the webpage on a member-only site.

SoMe & Events

BaNanna Park is playground for grown-ups! You'll be able to just show up and meet other climbers and find a buddy on most busy days. If you would rather not risk it then look for a buddy at BaNannas facebook page. This is also where you will find upcoming competitions, social events and your lost equipment.

Equipment & Certification

In order to climb BaNanna you need shoes, chalk, belay devices, harnesses, a buddy, and everything else that you would normally use for sports climbing. But you need to be aware of three things::

 • There are permanent hangers on all the lines except for the first bolt, so you need to bring one quickdraw if you prefer to clip the ffirst bolt.
 • The wall is 14 m tall, so a 30 m rope is just barely enough on the straight lines. We recommend that you use a 40 m rope, so you will be able to come back down to the ground on all the routes.
 • In order to use BaNanna you must know how to lead climb and belay safely with the correct equipment similar to Kursus 2 from Dansk Klatreforbund.
 • Rope soloing and self-belaying on BaNanna is not permitted! We recommend bringing a patient belayer, if you want to project some of the harder routes.