Medlemskab

Kontingent: 990 kr
Studerende kontingent: 890 kr
Morgenmedlemskab: 450 kr
BaNanna Park Klatreklub: 125 kr 

OBS Medlemstop 2019 : NKK har ramt medlemsloftet for sæsonen og der er derfor lukket for optag af medlemmer.

Venteliste

Da NKK de sidste par år har nået medlemsloftet er der blevet indført en ventelisteordning, der holder styr på køen af potentielle nye medlemmer. Ventelisten gælder kun for den aktuelle sæson: I tilfælde af at et eksisterende medlem opsiger sit medlemskab, bliver pladsen tilbudt til den første på listen. Det vil også sige, at du på ventelisten ikke automatisk bliver tilbudt en plads ved årsskiftet, men at du aktivt skal tilmelde dig på lige vilkår med andre ikke-medlemmer. Hold øje med klubbens hjemmeside og facebookside for mere information om tilmelding i den kommende sæson.

Ventelisten er et forholdsvis nyt tiltag, som stadig afprøves og forbedres. Da kun meget få medlemmer melder sig ud i løbet af en sæson, er listens størrelse blevet reguleret for bedre at afspejle virkeligheden. Der vil derfor fra 2019 kun være 20 pladser på ventelisten. 

Forsikring

Al klatring i NKK sker på eget ansvar!
Læs nærmere om forsikringer på Dansk Klatreforbunds hjemmeside.

Medlemsfordele

Med et medlemskab i NKK (men ikke i BPKK) følger en række fordele:

  • 10% rabat i Friluftsland og Fjeld & Fritid
  • 10% rabat på 10-turskort i Blocs&Walls
  • Gæsteordningen gennem Dansk Klatreforbund