Fælles udvalgs email: udvalg@nkk.dk 

Kickstart

Der er en gruppe af aktive kickstart-trænere, der fordeler “vagterne” mellem sig og sørger for at der bliver afholdt kickstart. Der fordeles vagter på de halvårlige trænermøder og løbende i løbet af sæsonen.
Man behøver ikke været meget erfaren klatrer for at blive kickstart-træner, da stemningen er afslappet, og nye trænere altid arbejder sammen med mindst én erfaren træner. Det vigtigste er, at du har lyst og energi til at dele den viden du har, og til at sætte andre klatrere i gang med øvelser. Samtidig er det en oplagt mulighed for at udvide dit klatrenetværk og udvikle dig som klatrer. Klubben har løbende brug for kickstart-trænere, så hvis du er interesseret i at blive del af holdet kan kontakte en af trænerne eller melde dig ind i og skrive på facebookgruppen – NKK kickstart træner 0.2.

Rutebyggerudvalg

Udvalget for rutebygning i boulderen er ansvarlig for det organisatoriske omkring problemerne i hallen.

 • De er ofte en del af planlægning af boulderkonkurrencer.
 • De står for kvalitetssikring, variation og generelt opsyn med problemer i hallen.
 • Sørger for at der er greb og udstyr til rådighed for medlemmer der gerne vil bygge problemer i hallen.

De planlægger og afholder rutebyggerdage, hyggeboulder og står for indkøb af greb og tilbehør til problembygning.
Kontakt ruteudvalget på deres facebook gruppe.

Festudvalg

I NKK vil vi meget gerne ses til fest og ballade. Vi har derfor tradition for at afholde to fester om året, men det vil altid være velkomment med flere!

 • Sommerfest – før eller efter sommerferien
 • Julefrokost

Vi har ikke et fast festudvalg, der sørger for at arrangere den ene fest efter den anden. I stedet har alle medlemmer i klubben mulighed for at engagere sig i planlægningen af en eller flere fester i løbet af året. Det er dermed en relativ let måde at bidrage til den gode klubånd.

Turudvalg

I NKK vil vi gerne fremme adgangen til klatring på udendørs klippe – hvilket specielt kan være en udfordring for nye klatrere/medlemmer i klubben. Vi håber derfor at vi med tiden kan få lavet et udvalg der kan hjælpe med at arrangere klubture til klatredestinationer med f.eks. ruteklatring eller bouldering. Både dagsture og længere ture er velkomne.
Tidligere planlægning af klubture har bestået i at finde en destination, tidspunkt og informere medlemmerne i klubben om dette samt information om typen af klatring, tranport- og overnatningsforhold samt andre praktiske ting.
Det er således turudvalgets opgave at tage initiativet til en fælles tur snarere end at planlægge hele turen for deltagerne.
NKK støtter officielle klubture økonomisk efter følgende retningslinjer:

 • nærliggende destinationer < 500 km, f.eks Kjuge, Bornholm, Göteborg – 100 kr./deltager
 • fjernereliggende destinationer > 500 km, f.eks Fontainbleau, Siurana, Magic Wood – 200 kr./deltager

Vi har i øjeblikket ikke en tovholder på turudvalget, men hvis du skulle have lyst til at være med til at planlægge en klubtur kan du f.eks. skrive ud på NKK’s facebookgruppe. Man kan finde inspiration til klubture under menupunktet Klatresteder.

Trænere

I Nørrebro klatreklub ønsker vi at tilbyde kurser af høj kvalitet til vores medlemmer. Derfor har vi altid brug for engagerede frivillige trænere og instruktører. For at sikre kvaliteten og opfordre vores dygtige medlemmer til at deltage er det blevet besluttet at give godtgørelser på op til 5.000kr. om året per aktiv træner.

Hvis du er interesseret i at blive træner eller instruktør i NKK, skal du sende en ansøgning til sekretariat@nkk.dk med en kort tekst om din erfaring, evt. relevant uddannelse (fx VKI), samt hvilken typer kurser du gerne vil undervise i.

Uddannelse til trænere, instruktører, rutebyggere og bestyrelsesmedlemmer?

Hvis du er aktiv i Nørrebro Klatreklub som træner, instruktør, rutebygger, bestyrelsesmedlem eller i et af udvalgene, så vil klubben dække (klatre-)relevant videreuddannelse, som du måtte ønske. Det er en betingelse herfor:

 • At du har været aktiv som frivillig i mindst et halvt år inden du søger om støtte til den relevante videreuddannelse.
 • At du forpligter dig til at være aktiv i mindst tre måneder efter gennemført videreuddannelse.
 • At du sender dokumentation for deltagelse i videreuddannelse til sekretariat@nkk.dk senest 14 dage efter uddannelsens afslutning.
 • Bemærk at hvis kurset koster mere en 1.200kr. og hvis kurset er modulopdelt, som fx dklafs Træner 1&2 kurser. – så skal der sendes dokumentation efter hvert modul.